• Cenik

 • StoritevPostavka (brez DDV)
  Urna postavka90 €/uro
  Potni stroški 0,50 €/km
  Ostale detektivske storitvepo dogovoru

  Cena detektivske urne postavke je regulirana s strani Detektivske Zbornice, ki je določila 90€/uro. K temu je potrebno prišteti še stroške kilometrine, cestnin, parkirnin, taks in drugih upravičenih materialnih stroškov, ki so potrebni da delo uspešno opravim.

  Cenik je predvsem informativne narave, da si lažje predstavljate, v kakšnem okviru bi se gibal strošek najema detektivke. Z vsako stranko ceno skupaj oblikujemo, glede na njene želje, potrebe in možnosti. Svoje delo se vedno trudim optimizirati, a nikoli na račun moje uspešnosti! Za stranko so tako moje detektivske storitve cenovno dostopnejše, hkrati pa ohranjamo kvaliteto na najvišjem nivoju.

  Vsaj tretjino pogodbeno dogovorjenega zneska je potrebno poravnati v naprej. Le tako lahko zagotovim vso potrebno strokovno opremo in ekipo, za učinkovit in hiter postopek preiskovanja. Z delom pričnemo takoj, ko omenjeni znesek prejmem.

  Kadar gre za kompleksnejši primer ali dlje trajajoče sodelovanje, se lahko stranka odloči tudi za pavšalni znesek.

  Tudi če so vaša sredstva omejena, ni razloga za strah. Obrnite se name in delo bomo skupaj organizirali v okviru vaših razpoložljivih sredstev. Opravili bomo omejen, a zadovoljiv obseg storitev v več časovnih obdobjih, da bo za vas tudi cenovno sprejemljivo.

  V kolikor je že v začetku razvidno, da primera ni moč rešiti, se s stranko iskreno pogovorim. Praznih obljub ne dajem, saj bi to bili le vaši nepotrebni stroški. Se pa vseeno zgodi, da kljub vsemu znanju, trudu in razpoložljivih virih, ne moremo doseči želenih rezultatov ali pričakovanj stranke. V tem primeru je znesek, ki je bil pogodbeno dogovorjen pred pričetkom preiskovanja, potrebno poravnati.